כנס נשים מובילות בשלטון המקומי

In כללי על ידי basadhmh

כנס נשים מובילות בשלטון המקומי


כנס נשים מובילות בשלטון המקומי התקיים בשיתוף פעולה עם איגוד נבחרות הציבור

 

Placeholder


Placeholder

חברי כנסת שהשתתפו בכנס נשים

Placeholder
Placeholder

Placeholder
המרציםבשלטון המקומי

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder


Placeholder
Placeholder
Placeholder