דבר היו"ר


מר אורי בוסקילה


 

פורום הסגנים וממלאי מקום הוקם בשנת 1999 ע"י סגן ראש עיריית רעננה, מר עוזי כהן ז"ל ומספר סגני ראשי רשויות, שצפו את הצורך בקיום מעטפת משפטית וסטטוטורית של גוף אשר ישמור על האינטרסים של הסגן וממלא המקום, כמו גם על היכולת להבטיח מעמד בטוח כנבחר ציבור ברשות המקומית.

המטרות המרכזיות של הפורום הן:

  1. לאגד את כל סגני וממלאי מקום ראשי הרשויות המקומיות באיגוד אשר יהיה א-פוליטי ועל מפלגתי.
  2. הגברת יציבות המערכת המוניציפלית.
  3. עידוד ההתמקצעות בשלטון המקומי.
  4. ביסוס מעמדם של הסגנים, עיגון חקיקתי ושמירת זכויותיהם וקידום ענייניהם בפני כל גוף.
  5. לפעול למען הדמוקרטיזציה בשלטון המקומי והסדרת תנאי, דרכי ואפן עבודתו של סגן ראש רשות מקומית.
  6. תמיכה במאבקי השלטון המקומי.

בפורום חברים למעלה מ-500 סגנים וממלאי מקום מכלל הרשויות המקומיות והאזוריות ברחבי המדינה. במרוצת השנים, הפך פורום הסגנים וממלאי מקום לגוף רב השראה ומשמעותי בכל שיג ושיח בנושא השלטון המקומי, קידם חקיקה והחלטות חשובות ותקדימיות למען חיזוק הדרג הביצועי של הרשויות המקומיות, הוביל השתלמויות מקצועיות לחברי הפורום להרחבת השכלתם בתחומי הניהול והשלטון המקומי ועוד.

הפורום ביסס עצמו כגוף מייצג במסגרת מרכז השלטון המקומי ופועל בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת המרכז לשלטון המקומי בישראל ועם מרכז המועצות האזוריות בישראל. פורום הסגנים פועל מתוך ההכרה כי הסגנים וממלאי המקום הינם הפונקציה החשובה ביותר אחרי ראש הרשות במערך הניהול של הרשות המקומית. עבודתם ותפקידם מהווים הלכה למעשה את החוליה המרכזית בקשר שבין האזרח והתושב לבין הדרג הנבחר.

הסגנים וממלאי המקום ממונים בכל הרשויות על תחומים רבים ומגוונים כגון: הנדסה ובניין עיר, מכרזים, קליטת עלייה, חינוך, רווחה, איכות הסביבה והתשתיות העירוניות. המשימות אשר מוטלות על כתפיהם הן כבדות משקל שתכליתן לשפר את איכות חייהם של תושבי הרשויות המקומיות. בימים אלו חשוב לפעול בכל דרך לביסוס מעמדם והתמקצעותם של הסגנים וממלאי המקום ברשויות המקומיות. צו השעה בתקופה זו להביא לאישון הולם ביחס שבין תפקידיו של ראש רשות וסגנו שיניע את צגלגלי הרשות המקומית להישגים בכל תחומי העשייה בתחום המוניציפלי.

כיו"ר פורום סגנים שמתי לי למטרה לייסד מנגנון הידברות ושיתוף פעולה עם כל גורמי המערכת השלטונית והציבורית במדינת ישראל. הנהלת הפורום מהווה ציר מרכזי המחבר את החברים מכל קצוות הארץ ויוצרת רשת של תקשורת סיוע, תמיכה ופעילות ענפה למען קידום השלטון המקומי במדינת ישראל.