אודות פורום סגנים

קצת עלינו

בשנת 1999 מספר סגני וממלאי מקום ראשי רשויות זיהו צורך בקיום מעטפת משפטית וסטאטוטורית של גוף שישמור על האינטרסים של סגן וממלא המקום, כמו גם על היכולת להבטיח מעמד בטוח כנבחר ציבור ברשות המקומית. אז, הוחלט להקים את פורום הסגנים וממלאי מקום. לאחר פטירתו של מייסד העמותה, עוזי כהן ז"ל, סגן ראש עיריית רעננה, נבחר יו"ר חדש - אורי בוסקילה, סגן ומ"מ ראש עיריית בת-ים.

אפרת פרץ

מנהלת משרדאורי בוסקילה

יו"ר הפורום


חזון

פורום סגנים פועל מתוך ההכרה כי הסגן וממלא המקום הינו הפונקציה החשובה ביותר אחרי ראש הרשות במערך הניהול של הרשות המקומית. עבודתו ותפקידיו מהווים הלכה למעשה את החוליה המרכזית בקשר שבין האזרח והתושב לבין הדרג הנבחר. החיבור של הסגנים וממלאי המקום מאפשר בפועל את ההבנה וההכרה של צרכי התושבים והכוונת פעולות הרשות אל צרכים אלה.

אסטרטגיה

פורום הסגנים מר אורי בוסקילה שם לו למטרה לייסד מנגנון הידברות ושיתוף פעולה עם כלל גורמי המערכת השלטונית - ציבורית במדינת ישראל. הנהלת הפורום מהווה ציר מרכזי, המחבר את הסגנים מכל קצוות הארץ ויוצרת רשת של תקשורת סיוע, תמיכה ופעילות ענפה למען קידום השלטון המקומי.

ייעוץ משפטי

כחלק מתפקידו נתקל הסגן במצבים רבים בהם הוא חייב להיעזר במומחים משפטיים על מנת להתנהל בצורה תקינה ומבוקרת . ניתן להיעזר ביועצים המשפטיים של פורום סגנים - משרד ויינברגר-ברטנטל (עו"ד עמיחי ויינברגר ועו"ד ינור ברטנטל), שנבחרו לתת שירותי יעוץ לפורום ולחבריו בתחום המשפט המנהלי והשלטון המקומי ומשרד רואה חשבון של פורום סגנים - משרד רו"ח רביב לביא.

יזמות

במרוצת השנים הפך פורום הסגנים וממלאי מקום לגוף רב השראה ומשמעותי בכל שיג ושיח בנושא השלטון המקומי: מקדם חקיקה והחלטות חשובות ותקדימיות למען חיזוק הדרג הביצועי של הרשויות המקומיות ומוביל השתלמויות מקצועיות לחברי הפורום להרחבת והשכלתם בתחומי ניהול והשלטון המקומי.

שיטת העבודה

3מפגשים ואירועים בכנסת – הצפת נושא בוער שעל סדר היום בישיבות מיוחדות בוועדה הכנסת השונות, בשדולות הכנסת כגון: כינוס ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.


2 סיורים לימודיים ומקצועיים ברשויות השונות. רשות מובילה או חלוצה בנושא מסוים חושפת בפני סגנים מכל רחבי הארץ את דרכי הצלחותיה.


1השתלמות שנתית בהשתתפות כלל סגני וממלאי מקום הרשויות המקומיות והאזוריות, אליה מוזמנים כל הגורמים הקשורים בשלטון המקומי במדינת ישראל.